Гуменецька сільська територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Положення про громадську раду Гуменецької сільської ради

Дата: 31.10.2019 09:37
Кількість переглядів: 861

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду Гуменецької сільської ради

1. Громадська рада при Гуменецькій сільській раді є тимчасовим консультативно-дорадчим органом.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду (далі-Положення).
Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються і затверджуються виконавчим комітетом Гуменецької сільської ради (далі - орган виконавчої влади.
Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Гуменецької сільської ради протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями громадської ради є:
сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами Гуменецької сільської ради;
сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час прийняття рішень;
сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю;
проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої влади.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
2) готує та подає органу виконавчої влади пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;
3) готує та подає органу виконавчої влади для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу;
4) проводить громадський моніторинг за врахуванням органом виконавчої влади пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості органу виконавчої влади для оприлюднення на його офіційному веб-сайті;
6) збирає, узагальнює та подає органу виконавчої влади пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.
Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності органу виконавчої влади.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Кількісний склад громадської ради визначається у кількості від 5 до 35 осіб.
У разі якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу тоді всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.
Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

7. Для формування складу громадської ради орган виконавчої влади розміщує на сайті Гуменецької сільської ради оголошення про прийом відповідних пропозицій, які приймаються протягом 20 календарних днів.

8. З метою подання пропозицій інститут громадянського суспільства подає заяву, складену у довільній формі, яка підписується уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
заява з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана кандидатом особисто;
біографія кандидата;
відомості про напрями діяльності інституту громадянського суспільства;
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.
Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника (кандидата), а також делегований представник інституту громадянського суспільства.
Орган виконавчої влади, вивчивши подані пропозиції, затверджує склад громадської ради. Орган виконавчої влади оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті.

9. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.
Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.
Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі (за умови отримання органом виконавчої влади відповідної інформації):
подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;
надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;
державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;
смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу виконавчої влади. Орган виконавчої влади оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті Гуменецької сільської ради.

10. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:
прийняття відповідного рішення на її засіданні;
реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади.
Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним рішенням органу виконавчої влади.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування.
Серед членів громадської ради обирається заступник та секретар, які обираються з числа членів ради шляхом голосування на засіданні громадської ради.
Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою.
У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

12. Голова громадської ради:
організовує діяльність громадської ради;
організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
підписує документи від імені громадської ради;
представляє громадську раду у відносинах з фізичними та юридичними лслбами;
може брати участь у засіданнях органу виконавчої влади з правом дорадчого голосу.

13. Основною формою роботи громадської ради є засідання. 
Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу виконавчої влади, його заступник або інший уповноважений представник органу виконавчої влади.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом виконавчої влади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано