Гуменецька громада
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

Додаткова інформація, щодо об’єктів комунальної власності (Гуменецької ОТГ), що підлягають продажу на аукціоні за методом зниження ціни

1. Після закінчення аукціону за методом зниження ціни внесені покупцями грошові кошти (10% початкової ціни об’єкта приватизації) у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.
2. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону за методом зниження ціни повинна мати при собі:
-документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
-квитанцію про сплату реєстраційного внеску;
-документ про внесення грошових коштів (10% початкової ціни об’єкта приватизації);
-довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;
-копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні за методом зниження ціни - для органів місцевого самоврядування, засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації).
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату (1% від розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян  (за реквізитами: Кам’янець-Подільський УДКСУ Хмельницької області МФО 815013, р/р 31553208230218, код ЄДРПОУ 04406880)).
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", покладається на заявника.
Заява заповнюється державною мовою друкованими літерами. Виправлення у заявах не допускаються.
До заяви додаються:
а) для всіх заявників:
-перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;
-документ про внесення плати за подання заяви;
-інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (у довільній формі);
-інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника.
б) для юридичної особи:
-копії установчих документів (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації;
-документ, щодо призначення керівника;
-документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);
-документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;
-інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) (у довільній формі за підписом керівника);
-інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов’язаної з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
-інформація про фінансово-майновий стан.
в) для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):
-довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;
-довідка органу доходів і зборів про подану декларацію платника єдиного податку (для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку);
-інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
До заяви про приватизацію, крім зазначених документів, додаються:
а) для всіх заявників:
-документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;
-документ, що підтверджує внесення грошових коштів (10% початкової ціни об’єкта приватизації).
б) для юридичної особи:
-рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.
Право підпису заяв мають:
-від юридичної особи - керівник, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності печатки), або уповноважена ним особа (за наявності довіреності);
-від фізичної особи - особисто заявник або його представник (за наявності довіреності).
Датою подання заяв є дата їх прийняття виконавчим апаратом Гуменецької сільської ради.

Заява на участь в аукціоні, конкурсі« повернутися до списку новин